QUAY VỀ MAINGUYEN.VN

MAINGUYEN’s VIDEO

MAINGUYEN’s VIDEO

Về Mai Nguyên

Ngày đầu mở bán Samsung Galaxy Note9 tại SES Metropolitan

Nhiều người đã đến các cửa hàng từ sớm để xếp hàng mong sớm trên tay siêu phẩm Samsung Galaxy Note9.

 

NHÓM THỰC HIỆN: Mai Nguyên

Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ Ngày đầu mở bán Samsung Galaxy Note9 tại SES Metropolitan

Lên trên